Yksityisyyssuoja

Tämä on Suomen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 10.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Helmiä Helmistä
Mottitie 10 A 1, 70150 Kuopio
nina(a)helmiahelmista.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nina Hänninen, nina(a)helmiahelmista.fi, 040 583 8930

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, Helmiä Helmistä

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on Helmiä Helmistä -verkkokaupan asiakkaiden tilausten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietojen käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterin ylläpitäjällä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista
  • Laskutustiedot

Yritykselle lähetetyt sähköpostit tallennetaan ja niitä käsitellään asiakaspalvelutarkoituksia varten. Asiakkaiden puheluita ei tallenneta.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun tiedot ovat tarpeen sinun ja yrityksen Helmiä Helmistä välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kun sopimussuhde kanssamme lakkaa, pääsääntö on, että poistamme tai anonymisoimme kaikki sinua koskevat henkilötiedot. Asiakkaan on mahdollista pyytää milloin vain häntä koskevien tietojen poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkokaupan kautta tehdyistä tilauksista, yhteydenotto-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet ja muut seurantatyökalut

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme. Evästeet ovat välttämättömiä sujuvan verkkokaupankäynnin varmistamiseksi. Ne siirtyvät laitteesi kovalevylle internet-selaimesi avulla. Evästeiden avulla saadaan esimerkiksi virtuaalinen ostoskori tallennettua ja moni muu tärkeä ominaisuus toimimaan moitteettomasti.

Kun kirjaudut sisään palveluumme käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, käytämme evästettä, jonka avulla sivusto tunnistaa sinut vierailusi ajan. Kun poistut verkkokaupasta, nämä evästeet häviävät automaattisesti.